Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Neleri Kapsar, Ne Kadar Zararı Karşılar?

Tarih: 12 Nis 2019

Doğal Afetler Sigortaları Kurumu tarafından yaptıracağınız deprem sigortası poliçe işleminizi gerçekleştirdikten sonra teminat bedellerini kontrol etmenizde fayda var. Olası bir deprem sonrasında poliçeniz ile birlikte başvurarak poliçenizde belirtilen teminat bedelleri kadar hasarınız Doğal Afetler Sigortaları Kurumu tarafından karşılanacaktır. Meskeninizin değeri Deprem Poliçenizde belirtilen değerin üzerinde olması durumunda, isteğinize bağlı olarak sigorta şirketlerinin yetkili acentelerinden konut sigortası yaptırarak meskenin tüm deprem riskini güvence altına almış olursunuz.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince Zorunlu Deprem Sigortası, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik hazırlanmış bir güvence sistemi olup; tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenleri kapsamaktadır. Ayrıca tapu tahsisi yapılmamış kooperatif evleri, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda kayıtlarında vasfı arsa vs. olarak görünen binalar da bu kapsamdadır.

İhtiyarı Deprem Sigortası Nedir?

Belediye sınırları dışında bulunan binalar, köy yerleşim yerlerindeki meskenler, ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar Zorunlu Deprem Sigortası’na tabi tutulmaz iken, bu kapsam içerisinde bulunan meskenlere talep edilmesi halinde İhtiyari Deprem Sigortası yapılabilmektedir.


Henüz Yorum Yapılmamış

Yorum Yap