Zekatın Tamamı Tek Bir Şahsa Verilir Mi?

Tarih: 12 May 2021

Fetva Kurulu, Şafii mezhebi ile Ahmed Bin Hanbel’in bir görüşüne göre zekatın tamamının tek bir şahsa verilmesinin caiz olmadığını belirtti. İttihadul Ulema Fetva Kurulu “Zekatın tamamı tek bir şahsa verilir mi?” sorusuna yanıt verdi. Fetvada, şu ifadelere yer verildi. “Şafii mezhebi ile Ahmed Bin Hanbel’in bir görüşüne göre zekatın tamamını tek bir şahsa vermek caiz değildir (İbnü’n-Nakib, Umdetüs-Sâlik s.149).

Sekiz sınıftan hangileri mevcutsa her gruptan en az üç kişiye eşit şekilde dağıtılmalıdır. Maliki mezhebi, sınıflar arasında eşit dağıtımı zorunlu görmemekle birlikte bunun müstehap olduğunu söyler. Hanefilere göre ise tek bir şahsa zekatın tamamı verilebilir (Karadâvî, Fıkhu’z-Zekât s.575). Günümüzde, kendisine zekatın verileceği sınıflardan köleler, kalbi İslam’a ısındırılacak olanlar ve zekat memurları neredeyse yok gibidir. Genellikle fakir, miskin, borçlu ve Allah yolunda olan mücahitler ile zekatın verileceği sınıflara ulaştırma gayesiyle vekaleten hayır kurumlarına öncelik verilmektedir.

Dolayısıyla zekat olarak verilecek miktar fazlaysa Şafii mezhebinin görüşüne tabi olmak daha evladır. Ancak verilecek miktarın az olması veya bu sınıflardan birinin ihtiyacının daha fazla olması durumunda sadece bir sınıfa verilebilir.” (İLKHA)


Henüz Yorum Yapılmamış

Yorum Yap