Yanlışlıkla Konuşmak Namazı Bozar Mı?

Tarih: 13 Haz 2021

İttihadul Ulema Fetva Kurulu “Yanlışlıkla konuşmak namazı bozar mı?” sorusuna yanıt verdi. Fetvada, şu ifadelere yer verildi. “Namaz içerisinde bilerek konuşmanın namazı geçersiz kıldığıyla ilgili ihtilaf yoktur. Muâviye Bin Hakem es-Sülemî’den rivayet edildiğine göre Allah Resulü (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurmuştur: Bu namazda insan kelâmı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur’an okumaktır. (Müslim, Mesâcid 33, No: 537). Cumhura göre her ne sebeple olursa olsun gayriihtiyari konuşan kimsenin namazı bozulmaz, bu durumda olan kişi namazına kaldığı yerden devam eder. Aynı ruhsat yeni Müslüman olan ancak dini hükümleri öğrenme imkânı bulamayan kişi için de geçerlidir (Şevkânî, Neylü’l-Evtâr II, 331-332).

Hanefî mezhebine göre namaz içerisinde konuşmamak, tıpkı taharet ve kıbleye yönelme gibi namazın şartlarındandır. Nasıl ki bu iki şart unutulduğu takdirde namaz geçersiz oluyorsa aynı durum namazda bilerek veya bilmeyerek konuşan kişi için de geçerlidir (Sem’ânî, el-İstilâm s.250). Kaynaklarımızda, yanlışlıkla konuşmanın uzun olması durumunda namazın sonradan iade edilmesi gerektiği zikredilmektedir. Uzunluğun miktarıyla ilgili Şafiî mezhebinin bazı kaynaklarında altı kelime sınırı konulmuşsa da yine mezhebin diğer kaynaklarında bu durumun örfe göre belirlenmesinin daha uygun olacağı zikredilmiştir (Ğamravî, Envâru’l-Mesâlik s.79; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc I,536).” (İLKHA)


Henüz Yorum Yapılmamış

Yorum Yap