Valilikten Coronavirüs’e Karşı Yeni Kararlar

Tarih: 29 Kas 2020

Batman Valiliği, yeni tip Coronavirus (Covid-19) salgınına karşı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı yeni kararları açıkladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu virüs dolayısıyla aldığı yeni tedbirleri şöyle sıraladı:

-13 Aralık 2020 tarihinde yapılacak Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitim Yazılı Sınavına katılacak olan, evde izole olması gereken vatandaşlarımızın sınav süresi boyunca evlerinden ayrılmalarına müsaade edilmesi ve herhangi bir cezai işlem tesis edilmemesine,

-Batman İli Kamu ve Özel Sağlık Kurum ve kuruluşlarına ait kantin ve kafeteryalardaki yiyecek ve içeceklerin sadece paket servis veya gel-­al hizmeti verecek şekilde açık olmasına, kantin ile kafeterya içindeki masa ve sandalyelerin kaldırılmasına oybirliği ile karar verilerek imza altına alınmıştır.

-İlimiz merkez ve ilçelerinde 28 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 17 Kasım tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla; Derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki veren 7244 sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre; İçişleri Bakanlığının 24 Kasım tarihli onayı ile Derneklerin genel kurul toplantılarının Şubat ayı sonuna kadar ertelenmesine,

-Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önceden 1 Aralık tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler, kooperatifler, barolar ve meslek odaları tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesine,

-Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oybirliği ile karar verilerek imza altına alınmıştır.(İLKHA)


Henüz Yorum Yapılmamış

Yorum Yap