Taksitle Alınan Malı Peşin Satmak Caiz Midir?

Tarih: 13 Haz 2021

Fetva Kurulu, kendisine borç verecek birilerini bulamayan kimsenin, taksitle satın aldığı malı nakit ihtiyacından dolayı dilediği fiyata bir başkasına veya -önceden planlanmış- bir anlaşma yoksa ilk sahibine satabileceğini belirtti.

İttihadul Ulema Fetva Kurulu “Taksitle alınan bir malı başkasına peşin satmak caiz midir?” sorusuna yanıt verdi. Fetvada, şu ifadelere yer verildi. “İster taksitle alınsın ister peşin, mal satın alındıktan sonra sahibi dilediği şekilde onda tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Kendisine borç verecek birilerini bulamayan kimse, taksitle satın aldığı malı nakit ihtiyacından dolayı dilediği fiyata bir başkasına veya -önceden planlanmış- bir anlaşma yoksa ilk sahibine satabilir (Zerkâ, Fetâvâ, s. 495-496).

Satıcı ile müşterinin önceden planlanmış anlaşma ile böyle bir yola başvurmaları caiz olmaz. Bu durum, fıkıh kitaplarında detaylıca ele alınan ve Peygamber Efendimizin (aleyhissalatu vesselam) sakındırdığı bey’ul-îne yani satın alınan malın satıcıya daha düşük bir fiyata verilerek faizin kamufle edilmesidir. Sevgili Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselam) îne satışı ile ilgili şöyle buyurmaktadır: Sizler îne usulüyle alışverişte bulunur, sığırların peşine düşer, ziraata razı olur ve cihadı da terk ederseniz, Allah size öyle bir zillet verir ki, dininize dönmedikçe o zilleti kaldırmaz (Ebu Dâvud, Buyû’ 56, No: 3462).” (İLKHA)


Henüz Yorum Yapılmamış

Yorum Yap