Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Tarih: 01 Nis 2019

Sigorta yaptırırken nelere dikkat edeceğimiz konularının başında birçok madde yer almaktadır. Özellikle hasarın gerçekleşmesi, zararın ortaya çıkmasının ardından Sigorta Poliçesinin işlevini görmesi ve zararınızı karşılaması için dikkat etmemiz gereken başlıca hususlar mevcuttur.

Ülkemizde en çok poliçe kaydı yapılan ürünlerin başında özellikle araç Trafik Sigortası, Kasko Sigortası, Deprem (DASK) Sigortası, Seyahat Sağlık Sigortası gibi ürünler yer almaktadır. Elbette alınacak her sigorta ürünün veya düzenlenecek her sigorta poliçesinin düzenlenme maddelerini iyice okunması ve kavranması gerekiyor.

Doğru ve Tam Bilgi Girişinin Yapılması

Sigorta poliçesi sözleşmeleri; sigorta ettiren kişinin beyanlarına göre düzenlenmektedir. Birçok ürün için fotoğraf, geçmiş kayıtları, sağlık kayıtları istenmekle birlikte bazı durumlarda sigorta ettirenin beyanı esas alınmaktadır. Örneğin; Sağlık Sigortası yaptıran birinin mevcut bir hastalığının olup olmadığı sigorta ettirene sorularak esas alınır. Ama var olan negatif bir durumun gizlemesi ve sonrasında buna bağlı bir başka risk veya hasarın ortaya çıkması durumunda poliçeniz teminatı veya zararı karşılamayabilmektedir.

Genel Şartların İncelenmesi

Herhangi bir sigorta ürünü almaya karar verdiğinizde ister devlet güvencesi altında olsun isterse olmasın, mutlaka genel şartların incelenmesi gerekmektedir. Örneğin; Devlet güvencesi altında olan Deprem (DASK) Sigortası yaptırırken; teminat miktarı evinizin değerine karşılık geliyor mu gelmiyor mu diye incelemenizde yarar var. Ayrıca herhangi bir sigorta şirketinin Trafik Sigortası poliçesi ile bir başka sigorta şirketinin Trafik Sigortası poliçesi genel şartları arasında farklılık olup olmadığı incelenmeli veya yetkili sigorta acentesi danışmanından bilgi alınmalıdır.

Teminat Kapsamının İncelenmesi

Verilen beyanlar veya girilen bilgiler sonucunda, alınan sigorta ürününün ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığı veya beyan ettiniz durumları teminat kapsamına alıp almadığını kontrol etmeniz olabilecek hasar ve zararlarınızın ödenmesi noktasında hayati önem taşıyabilmektedir.

Özel Şartların İncelenmesi

Sigorta poliçeleri farklı sigorta şirketleri için kısmen veya tamamen farklılık gösterebilmektedir. Düzenlediğiniz sigorta poliçesinde özel şartların olup olmadığı veya genel teminat kapsamı dışında yer alan özel bir ihtiyacınıza karşılık güvence verip vermediğini göz ardı etmeyiniz.

Prim Tutarı ve Fiyatın İncelenmesi

Aldığınız sigorta ürününün size belirtilen aynı prim tutarında olması ve bu ücretin tamamen veya ilk taksitinin yatırılması önemlidir. Düzenlenmiş olsa bile, ödemesi yapılmayan sigorta poliçeleri geçerli sayılmamaktadır.

Muafiyet Şartlarının İncelenmesi

Düzenlediğiniz sigorta poliçesinde Muafiyet olup olmadığı son derece önemlidir. Muafiyet oranının artması prim tutarını düşürmekle birlikte, ortaya çıkan hasar veya zarar durumlarında muafiyet oranlarına göre tazminat ödemesi yapılmaktadır. İlk etapta kısmen önemsiz gibi görünse de hasar veya zarar durumunda muafiyet oranı önem arz edebilmektedir.

Poliçenin Tam Olarak Okunması!

Tüm bu maddelerin yanı sıra düzenlenen sigorta poliçesi; sigorta yaptıran ve sigorta şirketi arasında resmi bir sözleşme niteliğinde olup, zararın veya hasarın ortaya çıkması ile resmi makamlar tarafından esas alınmaktadır. Herhangi bir sigorta hizmet alımı esnasında düzenlenen poliçenin dikkatlice okunup, istenilen şartları sağlaması ve olabilecek risk durumlarında zararınızı güvence altına alması için önemlidir.

Tüm bu maddeler dışında, olası genel ve özel şartlar çerçevesindeki poliçeleriniz için, yetkili sigorta acentesi danışmanlarından detaylı bilgi talep ediniz.


Henüz Yorum Yapılmamış

Yorum Yap