Seyahat Sağlık Sigortası Neleri Kapsamaz?

Tarih: 07 Nis 2019

Seyahat Sağlık Sigortası gerek yurtdışında gerekse yurtiçinde yapılan seyahat esnasında sigortalıyı oluşabilecek hastalık risklerine karşı güvence altına almaktadır. Bu anlamda seyahatimizden önce seyahat sağlık sigortası yaptırmamız oldukça önemlidir.

Yaptıracağımız Seyahat Sağlık Sigortası içerdiği asgari teminatları karşılarken, bunun dışındaki istisnai hallerde meydana gelebilecek hastalanma, yaralanma veya vefat durumlarını karşılamamaktadır.

 

Seyahat Sağlık Sigortası ve Kapsam Dışında Kalan İstisnai Halleri

 • Poliçe sahibinin hileli hareketleri,
 • Sel, deprem, volkanik patlamalar, heyelan, fırtına, meteor düşmesi gibi doğal afetler sonucunda çıkan zararlar,
 • Savaş (harp) ve savaş niteliğindeki hareketler, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bu gibi doğan iç kargaşalar,
 • Terörle Mücadele Kanun kapsamında (3713 No’lu) belirtilen terör ve sabotaj eylemleri ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
 • Nükleer riskler veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı, sabotaj vb. haller,
 • Güvenlik güçleri, silahlı kuvvetler veya örgütlerinin harekatı,
 • Sigortalının; tehlikede bulunan kişileri, malları ve kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketler,
 • Sigortalının kasıtlı hareketlerde bulunması
 • Tıbbi reçeteler dışında alınan alkol, uyuşturucular, ilaçlar, zehirli maddeler veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalık ve patolojik durumlar,
 • Seyahat Sağlık Sigortası poliçesinin geçerlilik tarihleri arasında, poliçenin başlangıç tarihinden önce var olduğu yetkili bir doktor tarafından tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı ortaya çıkan akut kriz durumları,
 • Doğuştan var olan hastalıklar (genetik faktörler veya doğum esnasında kaynaklanan hastalıklar)
 • İntihar teşebbüsü veya intihar
 • Salgın hastalıklar, psikolojik rahatsızlıklar, akıl hastalıkları
 • Aşağıdaki listelenen sporların yapılması: hangi türden olursa olsun her türlü yarış, ralli veya benzeri denemeler, olta balıkçılığı dışında av faaliyetleri, tüplü ve serbest derin dalışlar, umumi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları, paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti,
 • Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara ve/ya turnuvalara katılma,
 • Teminat verilmesi konusunda açıkça mutabakata (anlaşmaya) varılmadığı sürece kayak,
 • Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve/ya helikopterlerin bir yolcu ve/ya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı,
 • Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı taktirde suda boğulmalar,

Yukarıda listelenen haller yapılacak standart seyahat sağlık sigortası kapsamında yer almamaktadır. Bu anlamda yukarıda listelenen durumların oluşması halinde sigorta şirketi herhangi bir tazminat ve/ya sigorta poliçesinden doğan hakları işleme almamaktadır. Ancak listede yer alan 2, 10, 13, 14, 15, 15 ve 18 olarak belirtilen durumlara sahip olunması halinde, yapılacak Seyahat Sağlık Sigortası asgari teminatlarına ilave olarak özel şartlar dahilinde ek teminatlar eklenebilmektedir. Bu anlamda mevcut Seyahat Sağlık Sigortası poliçenizin kapsamını genişletebilmekte ve oluşabilecek riskleri güvence altına alabilmektesiniz. Konunun tüm detayları için yetkili sigorta danışmanınız ile görüşme sağlamanız menfaatinize olacaktır.


Henüz Yorum Yapılmamış

Yorum Yap