Seyahat Sağlık Sigortası Asgari Teminatları

Tarih: 09 Nis 2019

Seyahat Sağlık Sigortası yaptırılırken, sigorta poliçesinde bulunması gereken asgari teminatlar mevcuttur. Bu asgari teminatların yeterli olmaması durumunda, dilenirse poliçeye ek teminatlar da eklenebilmektedir. Asgari teminatlar düzenlenen poliçe üzerinde belirtilmektedir.

Bu anlamda poliçe düzenlenirken teminatlara dikkat edilmesi önemlidir.

 

 

Seyahat Sağlık Sigortası Asgari Teminatları

Seyahat Sağlık Sigortası yaptıran sigortalının, bu poliçe kapsamında seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda sigorta şirketi; sigortalının hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile doktorun yazdığı ilaçların masraflarını karşılamaktadır. Bu masrafların maksimum ne kadar olacağı düzenlenen poliçede belirtilmektedir.

Seyahat Sağlık Sigortası kapsamında sigortalının olası sağlık problemleri ile karşı karşıya kalması durumunda sigorta şirketi, sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla, en yakın sağlık kurumuna veya kuruluşuna ulaşımını da sağlamakla yükümlüdür. Olası bir durumda, bulunan sağlık kurumu veya kuruluşunda hastaya gerekli tedavi için donanım ve ekipmanın yokluğunda sigorta şirketi, sigortalıyı başka bir sağlık kurum veya kuruluşuna naklini sağlamakla yükümlüdür.

Seyahat Sağlık Sigortası yaptıran sigortalının hastalık veya yaralanma sonrası hastane veya tıbbi merkezden taburcu olmasından sonra seyahatine devam edemeyeceği ve ikametgah adresine dönüş yapması gereken durumda, sigortalıyı tedavi eden doktorun asıl seyahat için kullanmış olunan ulaşım araçlarının dışında bir ulaşım şeklinin ihtiyacı halinde sigorta şirketi, sigortalıyı en uygun nakil aracıyla ikametgah adresine nakli için gerekli giderleri karşılamakla yükümlüdür.

Ayrıca sigortalının bu poliçe kapsamında yani seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması sonucunda vefat etmesi halinde sigorta şirketi, cenazenin talep edilen adrese naklinin temini ve oluşan masrafların karşılanması ile yükümlüdür. Konunun tüm detayları için yetkili sigorta danışmanınız ile görüşme sağlamanız menfaatinize olacaktır.


Henüz Yorum Yapılmamış

Yorum Yap