Kaşları Aldırmanın Hükmü Nedir?

Tarih: 03 Nis 2021

İttihadul Ulema Fetva Kurulu, “Sık olan kaşları aldırmanın hükmü nedir?” sorusuna yanıt verdi. Fetvada, şu ifadelere yer verildi. “Fakihler, Câbir bin Abdullah’ın (radıyallahu anh) Resûlullah’tan (aleyhissalâtü vesselam) rivayet ettiği ‘Dişleri inceltip dikkat çekecek hale getiren, kaşları yolup incelterek dikkat çekmeye çalışanlara ve dövme yaptırarak yaradılışı değiştirenlere lanet etti (Buhârî, Tefsir 4, No: 4886).’ hadisine istinaden, kaşları inceltmenin haram olduğu konusunda ittifak etmiştir.

Kaşlar yaratılış itibariyle bir düzen ve şekil içerisindedir. Saç ve sakal gibi artmaz ve bunlar gibi bakıma ihtiyaç duymazlar. Bu bakımdan Allah Teâlâ’nın belli bir düzen üzere yarattığı bu şekli bozmak caiz değildir. Fakat bazı insanların kaşları, toplumun geneline göre farklı ve gür olabiliyor. Eğer bu durum insanlar içerisinde mahcubiyete sebebiyet verecek kadar fazlaysa belli bir şekil üzere getirilmesi için kısaltılabilir. Kaldı ki kimi alimler, hadisteki nehyin kaşlarını kısaltanlar için değil yolarak inceltenler için varid olduğunu belirtmiştir (İbn Kudâme, el-Muğnî I, 88).” (İLKHA)


Henüz Yorum Yapılmamış

Yorum Yap