Dünya’da Sigorta ve Sigortacılık Tarihi

Tarih: 08 Nis 2019

Dünya’da Sigorta ve Sigortacılık tarihine bakıldığında milattan önce bile bugüne benzer uygulamalara rastlanmaktadır. Bugünkü uygulamalara benzer ilk sigortacılık uygulamaları Babiller’de kervan tüccarlarına borç veren sermayedarların, kervanların olası soyulma veya fidye ödeme durumlarına karşılık kullanılmaktaydı.

Bu uygulama ile gerçekleştirilen dönemin hasar ortaklığı Hammurabi Kanunları ile yasallaştırılmıştır. Yazılı olarak dünya sigorta ve sigortacılık tarihine bakıldığında ilk karşımıza Hammurabi Kanunları çıkmaktadır.

 

İlk Yazılı Sigorta Poliçesi

Milattan Önce 600 yıllarında Hindu’lar sigorta özelliğine sahip kredi anlaşmaları gerçekleştirmekteydiler. Günümüzde sigortacılık uygulamalarına benzer prim esaslı uygulama ise milattan sonra 1250 yıllarında karşımıza çıkmaktadır. Venedik, Floransa ve Cenova şehirlerinde başlayan bu uygulama, günümüzde benzer sigortacılık uygulamalarının ilk başlangıç yeridir. Yazılı olarak kabul edilen ilk sigorta poliçesi 23 Ekim 1347’de Cenova Limanı’ndan Mallorca’ya giden Santa Clara adlı geminin yükünü temin etmek üzere düzenlenmiştir.  Dünya’da ilk sigorta şirketi 1424 tarihinde Cenova’da kurulurken, sigortacılık faaliyetlerini düzenleyen ilk kanuni mevzuat ise 1435 yılındaki Barcelona Fermanı’dır.

Hayat Sigortası

Dünyada sigorta ve sigortacılık tarihine bakıldığında, ilk dönem uygulamalarında sadece mal ve maddi hasarları karşılamak üzerine yoğunlaşılmışken, XVII yüzyılda İtalyan Banker olan Totti’nin “Tontines” adıyla bilinen sistemi hayat sigortası fikrini doğurmuştur. Bu sisteme göre kaptan, yolcu ve tayfaların da sigorta edilmesini içermekteydi. Belirli kişilerin bir araya gelmesi, belirlenen bir süre için ortaya para koyulması ve sürenin sonunda hayatta kalanlar arasında paylaşılması üzerine kurulmuştu.

Edward Lloyd ve Friendly Society

Dünya Sigorta ve Sigortacılık tarihinde istatistik metod ve tekniği (ihtimal hesapları) ilk kez 2 Eylül 1666 tarihinde Londra’da meydana gelen, dört gün sürerek 13.000 ev ile 100 kilisenin kül olmasına yol açan büyük bir yangın ile başlanmıştır. Halk üzerinde ciddi bir trajedi yaşatan bu olay Kara Sigortalarının doğmasına neden olmuştur. Bu olay sonucunda büyük felaketlere karşı önlem alma fikriyle 1684 yılında İngiltere’de ortaklık şekliyle ortaya çıkan ilk yangın sigorta şirketi Friendly Society olmuştur. Edward Lloyd’un temellerini attığı Friendly Society dünya sigorta ve sigortacılık tarihinde yeni bir dönemi başlatmıştır.

Edward Lloyd’un Londra’da işlettiği kahveye gelen gemi sahipleri, iş adamı ve tüccarların deniz ticaretinde bilgi alış-verişi yaptıkları yer haline gelmiş, sefere çıkacak gemi ve yükleri üzerinde teminat veren kişiler Underwriter sıfatıyla belgeler düzenleyerek faaliyette bulunmaya başlamışlardır. Bu kişiler Edward Lloyd’un ölümünden sonra, kendi aralarında Lloyd’s adında bir topluluk kurmuş, 1871 yılında ise İngiltere Parlamentosunun çıkardığı kanunla Birlik haline getirilmiştir.

İlk dönemlerinde sadece Deniz Sigortaları yapan Lloyd’s, daha sonraları Kara Sigortaları da gerçekleştirerek her türlü sigortanın yapıldığı bir kuruluş haline gelmiştir. Lloyd’s dünya sigorta ve sigortacılık tarihinde benzeri olmayan, bir sigorta kuruluşu halini almıştır. Lloyd’s üyeleri bütün varlıklarıyla sorumluluk sahibi olmaları ama bunu yerine getirirken hiçbir zaman doğrudan bir sigortalı ile temas halinde olmaması en belirgin özelliği olmuştur. Burada işlem yapmak isteyen Broker’lar Lloyd’s kaydını gerçekleştirmekte müşterisinin sigorta ve tazminat alma işlemlerini takip etmekteydiler.


Henüz Yorum Yapılmamış

Yorum Yap