Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Tarih: 22 Eyl 2019

Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabı; Rus hatip, gazeteci ve yazar olan Grigory Spiridonoviç Petrov’un yapmış olduğu seyahatler esnasında dikkatini çeken bir ülke olan Finlandiya’nın “Bataklıklar Ülkesi”nden değişim ve gelişimle “Beyaz Zambaklar Ülkesine” dönüşümünü konu almaktadır. Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabı yazar Petrov’un, Finlandiya gezisi esnasında yaptığı gezi, gözlem ve deneyimlerinde oluşmaktadır.

Petrov yaptığı gözlemler ile o dönemde yaşanılan Finlandiya’nın yaşam şekli, yaşam koşulları ve halkın devlete katkısı; ayrıca devlet idaresi, doktorlar, öğretmenler, memurlar ve diğer meslek gruplarının yaşam şekilleri, kültür seviyeleri gibi konular ele alınmaktadır. Kitabın hemen başında yer alan Moskova Devlet Tiyatrosu’nun yıllar içindeki değişimi ve yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalışı, buna rağmen aklı ve mantığı kullanan mimarlar ve mühendislerin bu binayı kurtarma şekli anlatılmaktadır. Bu örnek Finlandiya’nın yıkılma aşamasına gelip, küllerinden doğması ve günümüz Finlandiya’sına ışık tutması açısından önemle vurgulanmıştır.

Tarihin Tanımı

Tarih, Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitap konusu başlıklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihin buradaki tanımı; “Halk kitlelerini, bir hayvan sürüsü veya çalışkan bir karınca kolonisi konumundan çıkararak, akla uygun ve mutlu bir hayat yaratan, milyonlarca sanatçıya çevirmenin çarelerini, devlet hayatının nasıl güçlendireceğini, halk kitlelerini nasıl eğitileceğini gösteren bir bilimidir.” şeklinde açıklanmıştır. Baştan sona yaşayan toplumun kurumsallaşmasını ele alan Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabı, halkın belirli bir toplumu veya zümresini değil; kültürel, sanatsal ve bilimsel olarak topyekün, tamamının eğitilmesi ve geliştirilmesini aktarmaktadır. Aynı zamanda bu gelişimin toplumun tüm tabakalarına yayılmasını amaçladığını anlatmaktadır.

Thomas Carlyle ve Tolstoy

Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabı iki farklı düşünceyi karşı karşıya getirmektedir. Bunlardan biri İngiliz filozof Thomas Carlyle iken diğeri dünyaca ünlü Rus yazar Tolstoy’dur. Bu iki farklı düşüncenin temel ön gürüsü; toplumların kahraman yaratıp kurtuluşa ermesi veya kahramanların toplumları özgürleştirip kurtuluşa ermesidir. İngiliz filozof Carlyle; “Halk cansız bir toprak tabakasından ibarettir. Eğer bir sanatçının elinden geçmeyecek olursa, sonsuza dek şekilsiz ve hareketsiz kalacaktır.” düşüncesini savunurken, Tolstoy ise; “Evet. Büyük adam bir kahramandır, bir şimşektir ancak halk ne toprak tabakası ne de saman yığınıdır. O şimşeği meydana getiren halkın kendisidir. Ne zaman bir bulut veya bulutlar elektriğe dolmuş duruma gelirse, şimşek kendinden çakmaya başlar.” düşüncesini savunmaktadır.

Snelman ve Arkadaşları

Finli bir aydın olan Snelman ve arkadaşları günümüz Finlandiya toplumunun kültür, sanat ve diğer alanlarda yakaladığı başarının yanı sıra gelişim ve değişimininin baş mimarlarıdır. “Finlandiya her zaman Rusya ve İsveç tarafından işgal edilme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Güçlü ve aç gözlü komşularına karşı durabilmesi için kültür bakımından onlardan daha yüksek olması gerekir.” diyerek bir dönüşümü ve gelişimi başlatan kişilerdir. Aydın kişilerin toplumun eğitimi, ilerlemesi ve gelişimine karşı sorumlu olduklarını, bu anlamda kendilerine verilecek görevlerden kaçmamaları gerektiğini belirtmektedirler. Devlet idaresinde yer alan memurlar için “Halkın hizmetçileridir” diye belirtirken, aynı zamanda halka “Kanuna baş eğme eğitimini verin, halkta gerçekten adalet duygularını uyandırın” diyerek toplumda disiplin ve adaleti tesis etmeyi hedeflemişlerdir.

Snelman ve arkadaşları; Vatan için çalışmanın, vatan için ölmek kadar önemli olduğunu aktarırken, Fin gençleri için de uyarılarda ve tavsiyelerde bulunmuşlardır. Baştan sona toplumun her bir birimi ile özenle ilginen Snelman ve arkadaşları çocuklar için ayrı bir ehemmiyet göstermişlerdir. Çocukların gelişimi için sadece aile katkısının yetersiz olacağını bu işin aynı zamanda toplumun ve devletin sorumluluğu altında olduğunu da ayrıca özetlemişlerdir.

Snelman ve arkadaşları için ülkenin en üst tabakasında yer alanların yanı sıra köylüler, esnaflar ve diğer halk tabakaları da bu değişim ve gelişimin içerisine dahil edilmiştir. Dönemin Finlandiya devleti tarafından halka karşı uygulanan tavırlar ve tavırlara karşılık verilen tepkiler ayrıca kitapta yer almaktadır. Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabı ile dönemin Finlandiya devletine ait tutum ve davranışların yanı sıra halkın yaşam ve kültür seviyesine dair fikirler edinecek, günümüz Finlandiya’sının değişim ve gelişimine tanıklık edeceksiniz.

Keyifli okumalar dileriz…

Grigory Spiridonoviç Petrov Kimdir?

Grigory Spiridonoviç Petrov, Rus hatip, gazeteci, yazar. 20.yüzyıl başında Rusya’nın en tanınmış papazlarından, en çok okunan halk yazarlarından birisi idi. Görüşleri nedeniyle kiliseden kovulduktan sonra kendisini tamamen yazarlığa verdi; gazeteci ve hatip olarak kitleleri etkilemeyi sürdürdü.(Kaynak:  Wikipedia)


Henüz Yorum Yapılmamış

Yorum Yap